Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainenrekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Postcard Garden (Y-tunnus: 2040021-2)
Sepäntie 2d
27500 Kauttua

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Miia Linden
Sähköposti: miialinden@postcardgarden.com

REKISTERIN NIMI

Postcard Gardenin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Postcard Gardenin asiakkaaksi, ostanut Postcard Gardenista tavaraa ja/tai osallistuu Postcard Gardenin järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Postcard Gardenin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Postcard Gardenin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällöntuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Postcard Gardenin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Postcard Garden saattaa käyttää asiakas-ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Postcard Gardenin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Postcard Gardenilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Postcard Gardenin asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@postcardgarden.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältääseuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Postiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Postcard Gardenin käytössä, paitsi Postcard Gardenin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Postcard Gardenin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Postcard Gardenin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Postcard Gardenin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Postcard Gardenin salasanasuojatulla palvelimella.